เศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีการเติบโตขึ้น 0.6% ในปี 2557 เป็น 2.6% ในปี 2558 และขึ้นไปเป็น 2.9% ในปี 2559 ส่วนปี 2560 GDP ของประเทศเติบโตเยอะสุดที่ 3.6% การเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีเกิดขึ้นควบคู่กับการคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ไม่เกิน 2.3% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ 4% ในปี 2553 (ข้อมูลจาก World Bank)

คนไทยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจที่มั่นคงบวกกับอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ

 

 

แบ่งปันไอเดียของคุณ