หนูรักลุงเพราะ......

หนูรักลุงเพราะ......

ประกาศแก้หนี้นอกระบบครั้งใหญ่ โดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรตั้งแต่เจ้าหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยให้เจ้าหนี้ที่ปล่อยกู้นอกระบบจัดตั้งเป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) นับตั้งแต่เดือน ธ.ค.59 จนถึง ก.พ.61 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตทั้งสิ้น 450 รายใน 66 จังหวัด 

นอกจากนี้ยังปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย ณ สิ้นเดือน ก.พ.61 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 228,180 คน เป็นเงิน 10,127.15 ล้านบาท

แบ่งปันไอเดียของคุณ