สู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อ

เขามาในยามที่พวกเรา คนไทยแตกแยก เขามาในยามที่ประเทศตกอยู่ในวิกฤต และเขาเป็นคนที่ทำให้ประชาชนกลับมาปรองดองกันเป็นหนึ่ง เขาเลือกที่จะรับผิดชอบในความเป็นอยู่ของพวกเรา ในเวลาที่คนอื่นเห็นแก่ตัวและเอาผลประโยชน์สวนตัวเป็นที่ตั้ง โดยไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาที่พวกเขาได้ก่อกันไว้ ลองดูเขาสิ เขาคือคนจริง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สร้างความมั่นใจให้กับพวกเรา และเรากลับรู้สึกมั่นใจในตัวเขาเพราะเขาก็เหมือนประชาชนธรรมดาคนนึงเหมือนพวกเรา เขาทำให้พวกเรามีกำลังใจเดินหน้าสู้ต่อ เราต้องให้โอกาสเขาเดินต่อ เขาจะได้พัฒนาบ้านเมืองอย่างที่เขาวางแผนเอาไว้และสานต่อจากผลงานที่ทำไว้แล้ว พล. อ. ประยุทธ์เป็นคนเดียวที่สามารถปูเส้นทางสร้างความสามัคคีคู่กับการสร้างโอกาส นี่คือชีวิตประจำวันของนายกรัฐมนตรีเรา เขาต่อสู้เพื่อพวกเราทุกวัน เขาเป็นป่วงพี่น้องประชาชน…แล้วทำไมเราถึงจะไม่สู้เพื่อเขาบ้าง?

แบ่งปันไอเดียของคุณ