สังคมมีเสถียรภาพ

สังคมมีเสถียรภาพ

เมื่อสังคมมีเสถียรภาพ การพัฒนาในทุกๆด้านจะเกิดขึ้น

แบ่งปันไอเดียของคุณ