ยุคลุงตู่ประเทศไทยเปิดบริษัท ใช้เวลาแค่แป๊ปเดียว

ยุคลุงตู่ประเทศไทยเปิดบริษัท ใช้เวลาแค่แป๊ปเดียว

การจะจดทะเบียนบริษัทเคยใช้เวลาถึง 29.5 วันในปี 2557 แต่ทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ 4.5 วัน

การจะจดทะเบียนบริษัทเคยต้องมีถึง 7 ขั้นตอนในปี 2557 แต่ทุกวันนี้แค่ 5 ขั้นตอน แถมต้นทุนในการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ลดลงจาก 6.6% ของรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) เป็น 3.1% ของรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) (ข้อมูลจาก World Bank)

Nข้อมูลเหล่านี้จาก World Bank บ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจใหม่ของรัฐบาลปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกลับลดลง

พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ทลายกำแพง และทำให้ทุกคนมีโอกาสสร้างความมั่นคั่งอย่างเท่าเทียม

 

แบ่งปันไอเดียของคุณ