พวกเราชอบลุงตู่กันเพราะอะไรมากที่สุด?

พวกเราชอบลุงตู่กันเพราะอะไรมากที่สุด?

ไม่ว่าจะด้านไหน พวกเราก็ชอบลุงตู่ที่สุด แต่ถ้าให้คุณเลือก คุณชอบลุงเพราะอะไรที่สุดกัน??

 
 

เลือกคำตอบของคุณ

ชอบลุงตู่เพราะอะไรมากที่สุด