ประเทศไทยเพื่อวันพรุ่งนี้

คุณวาดภาพอนาคตของประเทศไทยไว้ว่าอย่างไร ลองแชร์มาให้เราและทุกคนฟัง

Nawaphon Maliwan

สร้างปัจจัยพื้นฐานให้มั่นคง สาธารณูปโภคทั่วถึง รัฐทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ปราศจากทุจริต รักษาฟื้นฟู ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง อ่านต่อ

 0 โหวต

สุริโย ธรรมโกศล

ผม อยากให้ประเทศ ไทย เป็นประเทศ ที่เอื้อประโยชน์ในความดี การทำความดี ไม่ใช่ในทางด้านไม่ดี เช่น เอื้อประโยชน์ ของเถื่อน หนีภาษี สลากเกินราคา มาเฟียวินเก็บค่าคุ้มครอง หรือแม้ กระทั่ง คนในแต่ละองค์กรช่วยเหลือ ปกปิด แกล้งไม่รู้ไม่เห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง ขอบคุณครับ อ่านต่อ

 0 โหวต

William Lorenzo

ประเทศไทยต้องเป็นปึกแผ่น เป็นทองเนื้อเดียวกัน สมานฉันท์ ไม่งั้นก็กลับไปเหมือนเมื่อก่อน ตีกันเอง

 0 โหวต