พูดความเห็นของคุณออกมา

ลอง upload รูปเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เราเสนอให้

ความเห็นล่าสุด:

Nai Nea • 2019.03.17 16:40

อยากให้พัฒนาการศึกษาให้มากกว่านี้เพราะการศึกษาเป็นระบบสำคัญ ในการเรียนรู้และต่อยอดในโพลต่างๆ ถ้าคุณมัวพัฒนาเเต่ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ มันก็จะก้าวหน้าแค่ในส่วนตรงนั้น แต่ถ้าคุณพัฒนาระบบการศึกษา มันจะก้าวหน้าในทุกๆส่วน ขอบคุณครับ

May'WiKa Charernsak • 2019.03.03 15:25

กวาดล้างเอานักการเมืองชั่วๆ และพวกอำนาจเก่า ออกจากประเทศให้หมด บ้านเมืองจะได้พัฒนาสักที

Nawaphon Maliwan • 2019.03.03 09:51

ปัญหาตำรวจไม่ทำหน้าที่ ทุจริต และรีด สรุปคือไม่ต้องมีก็ได้ เอาทหารมาดูแลแทนดีกว่า

สุทธิพงศ์ มูลดี • 2019.03.01 18:20

การเกษตร

Dechagunabhron Nutthron • 2019.02.28 14:48

วาระการดำรงชีวิตของประชาชน ประเด็นสำไคัญที่สุดคือการที่พลเมืองมีความอยู่ดีกินดี มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพโดยทางหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

มุก คนรักลุง • 2019.02.27 17:47

กำจัดยาเสพติด ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปการศึกษา

ความเห็นล่าสุด:

Nawaphon Maliwan • 2019.03.03 09:54

สร้างปัจจัยพื้นฐานให้มั่นคง สาธารณูปโภคทั่วถึง รัฐทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ปราศจากทุจริต รักษาฟื้นฟู ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

สุริโย ธรรมโกศล • 2019.02.27 17:46

ผม อยากให้ประเทศ ไทย เป็นประเทศ ที่เอื้อประโยชน์ในความดี การทำความดี ไม่ใช่ในทางด้านไม่ดี เช่น เอื้อประโยชน์ ของเถื่อน หนีภาษี สลากเกินราคา มาเฟียวินเก็บค่าคุ้มครอง หรือแม้ กระทั่ง คนในแต่ละองค์กรช่วยเหลือ ปกปิด แกล้งไม่รู้ไม่เห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง ขอบคุณครับ

William Lorenzo • 2019.02.20 09:40

ประเทศไทยต้องเป็นปึกแผ่น เป็นทองเนื้อเดียวกัน สมานฉันท์ ไม่งั้นก็กลับไปเหมือนเมื่อก่อน ตีกันเอง

ความเห็นล่าสุด:

William Lorenzo • 2019.02.18 09:35

ใช่แล้วครับ ถูกต้องที่สุด